Waysayer

Waysayer er Fastpaths tjenesteplattform hvor vi tilbyr integrasjoner og automatiseringer som en tjeneste.

Med gjenbrukbare komponenter og muligheten for skreddersydde løsninger, leverer vi kostnadseffektive og innovative løsninger for en rekke ulike kundebehov.

Vi har støtte for et bredt spekter av APIer, inkludert REST, SOAP og GraphQL, samt filformater som CSV, XML og Excel. Hvis du ikke finner et konkret system eller bruksområde nedenfor, betyr det ikke at vi ikke kan hjelpe deg — vi er fleksible og tilpasningsdyktige. Se noen av områdene vi leverer løsninger for nedenfor.

Viderebehandling av data fra nettbutikker og skjemaer

Data fra webskjemaer og bestillinger må ofte behandles og følges opp. Vi hjelper kundene våre med å:

– Behandle ordredata og levere dem til relevante prosesser, som bokføring, CRM, salgs- og supportverktøy, eller levering til tredjeparter og aktivering i interne løsninger
– Overføre forespørsler og data fra skjemaer til salgsstøttesystemer for rask og effektiv oppfølging

Salesforce

Vi hjelper våre kunder med å maksimere potensialet i Salesforce ved å tilby skreddersydde integrasjoner og automatiseringer gjennom Waysayer. Fra enkel implementasjon til komplekse integrasjoner, hjelper vi deg med å optimalisere og videreutvikle Salesforce-plattformen for å støtte forretningsprosessene dine.

Automatisering av leveranseprosesser

Vi hjelper våre kunder med å designe og implementere automatiserte leveranseprosesser som forenkler og effektiviserer arbeidsflyten i deres virksomheter. Ved å skreddersy løsninger som integrerer tredjepartsløsninger, interne plattformer og ulike kommunikasjonskanaler med kundene, oppnår våre kunder sømløs og nøyaktig prosesshåndtering. Våre automatiseringsløsninger reduserer manuelt arbeid, minimerer feil og øker effektiviteten, slik at kundene våre kan fokusere på kjernevirksomheten og forbedre kundeopplevelsen.

ERP- og fakturasystemer koblet mot andre støttesystemer

Integrering av ERP- og fakturasystemer med andre støttesystemer kan være svært nyttig. Vi har erfaring med APIer og muligheter for en rekke løsninger som Tripletex, 24SevenOffice, PowerOffice Go, Visma eAccounting og Visma.net. Eksempler på bruksområder inkluderer:

– Automatisering av kunde-, ordre-, prosjekt- og fakturaopprettelse basert på data fra nettbutikker, salgsstøttesystemer, timeregistreringssystemer og andre kilder
– Synkronisering av fakturainformasjon med CRM og andre støttesystemer for å redusere manuelle oppdateringer og øke effektiviteten

Vi støtter også filbaserte flyter og kan oversette på veien, for eksempel filer eksportert/importert til Visma Global.

FAQ

Waysayer er ideell for små og mellomstore bedrifter som ønsker å effektivisere sine IT-systemer og automatisere arbeidsflyter uten å belaste interne ressurser.

Waysayer kan hjelpe deg med å redusere kostnader og øke effektiviteten i din virksomhet ved å automatisere manuelle prosesser, integrere ulike løsninger og tilby skreddersydde løsninger som imøtekommer dine spesifikke behov.

Ja, Waysayer kan brukes til å integrere med CRM-systemer som Salesforce. Vi har eksperter på Salesforce som kan hjelpe deg med alt fra enkel implementasjon til komplekse integrasjoner og tilpasninger på tvers av de forskjellige produktene Salesforce tilbyr.

For å sikre driftssikkerhet og pålitelighet i våre løsninger, benytter vi oss av Amazon Web Services (AWS) som vårt underliggende skybaserte miljø. Ved å bruke AWS får vi tilgang til en robust og skalerbar infrastruktur som er utformet for høy ytelse og tilgjengelighet. Vi implementerer også våre standardløsninger ved hjelp av “serverless” tjenester, som gir ytterligere fleksibilitet og skalerbarhet.

Videre kan vi, basert på kundens krav og behov, tilby skreddersydde løsninger for failover og andre redundansmekanismer. Dette sikrer at våre kunder kan stole på en kontinuerlig og stabil drift av de IT-løsningene vi leverer.

Waysayer kan integreres med en rekke systemer og plattformer, inkludert ERP- og fakturasystemer, CRM-systemer som Salesforce, nettbutikker og mer. Vi har støtte for ulike API-typer som REST, SOAP og GraphQL, samt filbaserte flyter som CSV, XML og Excel.

I tillegg kan vi utvide med funksjoner dersom vi ser et behov vi ikke kan dekke og innlemme denne i øvrig funksjonalitet på en effektiv måte.

Waysayer kan håndtere en rekke automatiseringer, fra enkle arbeidsflyter som dataoverføring mellom systemer, til mer komplekse prosesser som involverer flere integrasjoner og tilpassede forretningsregler.

Ja, det er absolutt mulig å skreddersy løsninger med Waysayer. Vi kan tilpasse eksisterende maler til dine spesifikke behov eller utvikle helt nye løsninger ved å bruke våre funksjoner og utvidelser.

Noen typiske bruksområder for Waysayer inkluderer integrasjon av ERP- og fakturasystemer med andre støttesystemer, viderebehandling av data fra nettbutikker og skjemaer, og tilpasninger og integrasjoner av Salesforce eller andre støttesystemer for salg. support eller leveranse.

Gjør virksomheten din mer effektiv​

Sikre optimal utnyttelse av teknologiinvesteringene og styrk din virksomhet med vår ekspertise. Ta kontakt med oss for å lære hvordan vi og våre løsninger kan hjelpe deg med å spare tid, redusere kostnader og fremme digital innovasjon.