Med mindre annet er avtalt i egen avtale eller i Bestillingsordre gjelder følgende standardpriser:

Rådgivning, support, utvikling/tilpassing av integrasjoner, eller generelt konsulent arbeid: 

NOK 1800 per time 

timepris er beregnet per påbegynte kvarter, alle priser er oppgitt eks.mva.