Personvernerklæring

Innledning
Fastpath AS (“Fastpath” leverer konsulenttjenester for å skape verdi hos sine kunder. Som en del av denne virksomheten behandler Fastpath personopplysninger. Det skjer først og fremst i våre kunderelasjoner.

Fastpath er i denne forbindelse Behandlingsansvarlig og vi ivaretar ditt personvern og tar spørsmål om personvern på største alvor.

I denne personvernerklæringen beskriver vi vår behandling av personopplysninger, formålene med behandlingen, hvem vi kan dele personopplysningene dine med, og dine rettigheter i forhold til personopplysningene dine. Vi anbefaler at du leser vår personvernerklæring nøye slik at du forstår hvordan dine personopplysninger behandles.

Spørsmål om vår personvernerklæring og rettigheter du har om behandling av personopplysningene dine kan rettes til oss via personvern@fastpath.no.

Personopplysninger
Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer. Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen.

Formål og behandlingen av personopplysningene dine
For potensielle eller eksisterende kunder kan vi behandle personopplysninger relatert til forskjellige aspekter av denne relasjonen. Dette innebærer håndtering av informasjon du sender til oss via nettsiden vår, per e-post eller gjennom andre kanaler og informasjon knyttet til våre formål som er hentet inn via interne nettverk, sosiale medier eller tredjepart.

Formålet med denne behandlingen er å skape, bevare og utvikle Fastpath sine forretningsrelasjoner.

Hvilke personopplysninger behandles?
Vi behandler informasjon som er relevant for vårt formål slik som:

Fornavn og etternavn, e-postadresser, telefonnummer, yrkestittel og rolle, korrespondanse mellom deg og Fastpath, opplysninger om preferanse for kontaktform/ikke bli kontaktet, teknisk informasjon om korrespondanse og interaksjon med oss og potensielt IP-adresse og nettleserinstillinger.

Bruk av Informasjonskapsler/Cookies
Fastpath sin nettside benytter informasjonskapsler. Formålet med informasjonskapsler er å forbedre din opplevelse av vår nettside. I din nettleser kan du endre innstillingene for hvordan informasjonskapsler kan brukes eller for å sikre at informasjonskapsler alltid fjernes når du slår av nettleseren. Vær oppmerksom på at det finnes andre nettbaserte tjenester som slutter å fungere hvis du blokkerer eller sletter informasjonskapsler.

Databehandlere
En Databehandler er en som behandler personopplysninger på oppdrag fra den behandlingsansvarlige. Dette er vanligvis en virksomhet.

Fastpath har databehandlere som bistår oss med blant annet:

– Støttesystemer for økonomi og fakturering
– E-post og fillagring
– Prosjektstyring og andre forretningsprosesser
– Bistand med gjennomføring av arbeid og oppdrag

Vi deler kun dine personopplysninger når det er forenelig med det formålet de er samlet inn for, og vi har skriftlige avtaler med alle databehandlere om databehandlingen i tråd med gjeldende regelverk.

Vi kan også plikte å dele dine personopplysninger med myndigheter. I slike tilfeller er det den aktuelle myndigheten en selvstendig behandlingsansvarlig, og deres personvernserklæring og -håndtering vil være gjeldende.

Dine rettigheter
Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til personvern@fastpath.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende innenfor de rammer vårt formål for behandling av personopplysningene setter.

Sletting av personopplysninger
Med mindre forespørselen om sletting er omfattet av et unntak kan du kreve sletting av opplysningene dine i følgende tilfeller:

– Dersom du benytter deg av din rett til å protestere [ekstern lenke] mot bruk av personopplysningene dine.
– Dersom virksomheten behandler personopplysningene dine fordi du har gitt samtykke og du trekker tilbake samtykket.
– Dersom du er mindreårig og har brukt en digital tjeneste, slik som sosiale medier.
– Dersom det ikke lenger er nødvendig å beholde opplysningene dine — formålet med opplysningene er oppnådd.
– Dersom opplysningene har blitt innhentet ulovlig.
– Dersom virksomheten har sletteplikt etter loven.

Fastpath vil gjennomføre sletting uten ugrunnet opphold og normalt senest innen én måned.

Typiske tilfeller hvor et unntak vil hindre sletting er at lovforpliktelser hindrer oss fra å slette eller at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Klage
Datatilsynet er den myndighet som er ansvarlig for å overvåke anvendelsen av lovgivningen og er klageinstansen for området. Vi håper du i første rekke henvender deg til personvern@fastpath.no dersom du mener Fastpath behandler dine personopplysninger feilaktig.

Beskyttelse av personopplysninger
Vi har iverksatt sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot ulovlig eller uvedkommende behandling. Kun de personer som faktisk må behandle opplysningene dine i forbindelse med våre formål har tilgang til dem.
Personopplysningene deles kun med databehandlere som vi har inngått databehandleravtale med.

Endring av personvernerklæringen
Fastpath kan fra tid til annen oppdatere eller endre personvernerklæringen, og vi oppfordrer deg til å gjennomgå denne regelmessig. Når vi oppdaterer personvernerklæringen vil den nye erklæringen publiseres på våre hjemmesider. Dersom endringen er materiell for vår behandling av dine personopplysninger eller vi av andre årsaker ønsker å informere om oppdateringen vil vi varsle deg på den e-postadresse vi har registrert hos oss.

Gjør virksomheten din mer effektiv​

Sikre optimal utnyttelse av teknologiinvesteringene og styrk din virksomhet med vår ekspertise. Ta kontakt med oss for å lære hvordan vi og våre løsninger kan hjelpe deg med å spare tid, redusere kostnader og fremme digital innovasjon.